SF Pontona Norge AS

Profesjonell på flytende konstruksjoner av betong
SF Pontona APS

Sjøsatt og testet før transport og levering

Vi garanterer et godt fungerende bryggeanlegg, bygd med utprøvd teknikk og utprøvd tilbehør gjennom mange år
SF Pontona APS

Kontakt oss for mer informasjon

Som totalentreprenør tar vi et ansvar fra ide til ferdig anlegg
SF Pontona APS

Flere nyheter på Facebook

Hvert prosjekt starter ut ifra forutsetningene på plassen...

Vi treffer gjerne deg på plassen for å diskutere ditt prosjekt...

Siden 1918 har SF Pontona bygd flytende konstruksjoner av betong. Vår fabrikk ligger til kaien i industri og frihavnen i Wallhamn - Tjörn, på vestkysten av Sverige, noe som gir oss muligheter for både å prøveflyte hver pontong før transport og levering, samt å støpe eksakt så store pontonger som hvert prosjekt krever.

Hvordan bygge en sikker havn

Hvordan skaper man en god havn?

Velg rett beliggenhet!

Ha respekt for naturkreftene! En kubikkmeter vann veier ett tonn.

Vindlaster på en båt kan bli flere hundre kg.

Våre produkter