Betongpontonger

Å velge riktig betongpontong

En pontongs bølgedempende egenskaper bestemmes av bredde, vekt, dypde og forankring. Alle betongpontonger er bølgedempende, og man kan forenklet si at en pontong demper bølger med en bølgelengde tilsvarende pontongens bredde. Vår terminologi bygger på at de to første tallene i typenavnet angir betonghøyden i dm og de to siste tallene angir bredden i dm.

For lange bølgelengder, eller store dyp forbedres bølgedempningen om pontongen utstyres med turbulenskammer (vinger / skjørt). Våre pontonger som er utstyrt med ”vinger / skjørt” angis i typenavnet av betongbredden i cm, dvs en SF400 har en betongbredde på 4 meter.

Fribordet bestemmes av pontongens egenvekt kontra det volum vann som den fortrenger bort for å flyte. Tunge pontonger flyter for en gitt geometri med et lavere fribord.

Pontonger uten vinger / skjørt

Model Bredde inkl trefender Fribordshøyde ca Lengde
SF1024 2,65 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1030 3,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1040 4,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1050 5,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1060 6,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1080 8,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1230 3,25 m 0,65 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1240 4,25 m 0,65 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1250 5,25 m 0,65 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1540 4,25 m 0,8 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1550 5,25 m 0,75 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1560 6,25 m 0,75 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1840 4,25 m 1 m 10, 12, 15, 20, 25, 30 m
SF1850 5,25 m 1 m 10, 12, 15, 20, 25, 30 m
SF1860 6,25 m 1 m 10, 12, 15, 20, 25, 30 m

Pontonger med vinger / skjørt (turbulenskammer)

Modell Bredde inkl trefender Fribordshøyde ca Lengde
SF300 3,25 m 0,55 m 10, 12, 15, 20 m
SF400 4,25 m 0,55 m 10, 12, 15, 20 m
SF500 5,25 m 0,55 m 10, 12, 15, 20 m
SF1024 - Det vedlikeholdsfrie valget for båtforeningen der beliggenheten ikke er alt for utsatt.
SF1024 - Det vedlikeholdsfrie valget for båtforeningen der beliggenheten ikke er alt for utsatt.
SF1040 - komfortbrygge & alternativt en effektiv bølgedemper mot svell og kort vindgenerert sjø.
SF1040 - komfortbrygge & alternativt en effektiv bølgedemper mot svell og kort vindgenerert sjø.
SF1040 - komfortbrygge & alternativt en effektiv bølgedemper mot svell og kort vindgenerert sjø.
SF1040 - komfortbrygge & alternativt en effektiv bølgedemper mot svell og kort vindgenerert sjø.
SF1030 - Vår mest solgte pontong. For både gjestehavner og båtforeninger
SF1030 - Vår mest solgte pontong. For både gjestehavner og båtforeninger
SF1024 - Det vedlikeholdsfrie valget for båtforeningen der beliggenheten ikke er alt for utsatt.
SF1024 - Det vedlikeholdsfrie valget for båtforeningen der beliggenheten ikke er alt for utsatt.
SF1030 - Vår mest solgte pontong. For både gjestehavner og båtforeninger.
SF1030 - Vår mest solgte pontong. For både gjestehavner og båtforeninger.
SF1030 - Vår mest solgte pontong. For både gjestehavner og båtforeninger.
SF1030 - Vår mest solgte pontong. For både gjestehavner og båtforeninger.
SF1030 - Vår mest solgte pontong. For både gjestehavner og båtforeninger.
SF1030 - Vår mest solgte pontong. For både gjestehavner og båtforeninger.