Oslo kajakklubb – Spesialproduksjon - anlegg for kajakker