Bild: 2018-02/p6150029.jpg
foke-singel1
foke-singel1
foke-singel1
Tilbake

Septikpumper

I samarbeide med et antall ulike leverandører levererer vi ulike løsninger. Det er også mulig å konstruere anlegg der vi ikke har noen maskin eller elektronisk utstyr i det hele tatt ute på pontongen. Med de ulike løsninger som vi kan levere, finnes det muligheter til både å tilkoble til innebygd tank eller direkte til kommunalt VA-nett.