Bild: 2018-01/1517207588_ankere.jpg
Bild: 2017-09/image042.jpg
Tilbake

Forankring

Det finnes mange måter å designe en pontongforankring. Det som styrer valget er bølge og vindlaster, vanndyp, høy og lavvann, bunnbeskaffenhet og båtstørrelser. Ut ifra disse egenskapene bestemmes ankervekter, type forankring og sammenkoblingsmetode.

Hver plass og pontongkonfigurasjon krever sin unike forankringsløsning. SF Pontona jobber med alle metoder, alt fra kjetting, moringsline og kjetting, Seaflex og forankringspeler, og velger ut ifra hver spesifike beliggenhet den forankring som er best egnet.

En jevn innspenning er en forutsetning for god lastfordelning, noe som våre montører har stor kunnskap om.