2017-09/1504251527_dscn0018-1
2017-09/1504251527_dscn0018-1
2017-09/1504251527_dscn0023-1
2017-09/1504251527_dscn0023-1
2017-09/1504251527_dscn0017-1
2017-09/1504251527_dscn0017-1
En vågbrytare som skydd för skärgårdshamnen. Stockholms skärgård.
En vågbrytare som skydd för skärgårdshamnen. Stockholms skärgård.
2017-09/1504251528_dscn0016-1
2017-09/1504251528_dscn0016-1
SF400 i Atlantens vatten. Här sätts korrosionsbeständigheten på prov. SF Pontona.
SF400 i Atlantens vatten. Här sätts korrosionsbeständigheten på prov. SF Pontona.
SF400 - skyddar hamnen i Mayflower, UK. Riktigt utsatt läge
SF400 - skyddar hamnen i Mayflower, UK. Riktigt utsatt läge
2017-09/1504251528_dscn0021-1
2017-09/1504251528_dscn0021-1
2017-09/sf400-3
2017-09/sf400-3
SF400 på väg. Notera vingarna som utgör turbulenskammaren.
SF400 på väg. Notera vingarna som utgör turbulenskammaren.
SF400 - utrusta pontonerna efter just dina behov. Vi har ett antal färdiga utprovade lösningar.
SF400 - utrusta pontonerna efter just dina behov. Vi har ett antal färdiga utprovade lösningar.
SF400 - tätare förtöjning på insidan och bojförtöjning på utsidan.
SF400 - tätare förtöjning på insidan och bojförtöjning på utsidan.
2017-09/sf400-iii-1200px
2017-09/sf400-iii-1200px
2017-09/1504251528_dscn0022-1
2017-09/1504251528_dscn0022-1
2017-09/1504251528_dscn0024-1
2017-09/1504251528_dscn0024-1
2017-09/dscn0025-1
2017-09/dscn0025-1
2017-09/1504251527_dscn0018-1
2017-09/1504251527_dscn0023-1
2017-09/1504251527_dscn0017-1
En vågbrytare som skydd för skärgårdshamnen. Stockholms skärgård.
2017-09/1504251528_dscn0016-1
SF400 i Atlantens vatten. Här sätts korrosionsbeständigheten på prov. SF Pontona.
SF400 - skyddar hamnen i Mayflower, UK. Riktigt utsatt läge
2017-09/1504251528_dscn0021-1
2017-09/sf400-3
SF400 på väg. Notera vingarna som utgör turbulenskammaren.
SF400 - utrusta pontonerna efter just dina behov. Vi har ett antal färdiga utprovade lösningar.
SF400 - tätare förtöjning på insidan och bojförtöjning på utsidan.
2017-09/sf400-iii-1200px
2017-09/1504251528_dscn0022-1
2017-09/1504251528_dscn0024-1
2017-09/dscn0025-1
Tilbake

SF400, 4 m bred

SF400-serien är en meget godt utprøvd bølgebryter. Den ligger idag i alla verdens hav. SF400-serien har  blitt utviklet under 30 år, og har overlevd alle ulike typer av stormer og orkaner som den har blitt utsatt for. Dette skyldes vårt unike system for å ta opp og fordele laster når lastene øker lavineartet under harde stormer. Enkelt uttrykt kan man si at jo større krefter en bølgebryter i SF400-serien utsettes for, desto mer får gummisylindrene i våre koblinger jobbe, ikke wirene. Dette gjør oss unike og vår SF400-serie verdensledende som en flytende bølgebryter.

En bølgebryter er en beskyttelse for en havn. Den kan komme til å utsettes for ekstreme krefter når en storm som Tuva eller Urd bestemmer seg for å besøke en slik installasjon.  SF400 er en 4 meter bred bølgebrytende helbetongprodukt. Ofte finner man SF400 som en ytre pir som beskyttelse for ulike havneanlegninger.

Under alle de årene som vi har arbeidet med vår SF400-serie, og hvor vi idag har noen hundretals utlagt rundt om i verden, så har vi skreddersydd løsninger til de mest skiftende behov. Vi kan i dag støpe hvilke vinkler som helst, vi kan utstyre pontongene med nær sagt hvilket utstyr som helst, og dette kan vi gjøre fordi at vi benytter i prinsipp samme tekniske grunnløsninger som er veldig godt utprøvd gjennom alle disse år.

Hele vårt konsept for flytende bølgebrytere bygger på følgende tre hjørnestener;

1. Sterk armering rundt forankringsbøylene. Våre forankringsbøyler er armert på en slik måte at hele bølgebryteren i prinsipp kan løftes i en eneste bøyel.

2. Vårt koblingssystem består av koblingsbrønner med kraftige stålplater, rustfrie skåler for gummisylindrene, wirer med innsprøytet rustbeskytende fett samt kraftige liggende gummisylindrer. Koblingssystemet er dessuten så mangesindig utformet at vi kan benytte oss av centrumskoblinger for å eliminere torsjonsbelastninger på lange pirer eller for å kunne bygge spesifike vinkelløsninger.

3. Vår oppankringsteknikk baseres på forankring med tung kjetting og betonganker. Kjettingen sjakles till pontongene med en såkalt “bridal ring” lik skissen nedenfor. 
Det framgår av nedenforstående skisse at når kraften i kjettingene øker når koblingen settes under belastning, så blir den totale kraften i “bridal ringen” nedover. Noe som tvinger “i sammen” våre pontonger som igjen da holdes i fra hverandre av gummisylindern. Jo mere det blåser, desto mer trykkes pontongene i sammen.

Laste ned

pdf/1504251298_sf300-600